Nuntius Χρηματιστηριακη ΑΕΠΕΥΚαλως ηλθατε στη NUNTIUS

Η NUNTIUS Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ είναι μια ανεξάρτητη εταιρία παροχής χρηματιστηριακών και επενδυτικών υπηρεσιών, η οποία εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενώ είναι μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τόσο στην αγορά αξιών όσο και στην αγορά παραγώγων. Επίσης είναι μέλος του κοινού Συνεγγυητικού Κεφαλαίου εξασφάλισης επενδυτικών υπηρεσιών. Εξυπηρετεί με τους καλύτερους όρους σε ποιότητα και τιμές τους επενδυτές στο ΧΑ και στις περισσότερες αγορές του εξωτερικού, είτε απευθείας είτε μέσω συνεργασιών σε μια σειρά προϊόντων όπως μετοχές, παράγωγα, ζεύγη νομισμάτων (πενήντα τον αριθμό) και όλα τα λοιπά χρηματιστηριακά προϊόντα (πχ πράξεις επί των επιτοκίων ευρώ, δολαρίου, γιεν, μέταλλα, πετρέλαιο και διαχείριση ανταλλαγμάτων κινδύνου) από τις 09:00 πμ έως τις 11:00 που κλείνει η αγορά στην Αμερική.

Για εσάς λοιπόν που οι επενδύσεις αποτελούν απαραίτητο κομμάτι της ζωής σας, έχετε πάθος με τις έξυπνες επενδυτικές ευκαιρίες, η διαίσθησή σας είναι ανεπτυγμένη, σας αρέσει να απολαμβάνετε τα αποτελέσματα των προβλέψεών σας και να ταξιδεύετε στο περιβάλλον της οικονομίας με ασφάλεια και άνεση, είμαστε σίγουροι ότι μέσα στις σελίδες του φιλόξενου ιστοχώρου μας, θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να διαλέξετε την καταλληλότερη για εσάς επενδυτική στρατηγική.

Ένα ευρύ φάσμα παρεχόμενων υπηρεσιών, βασισμένο πάντα στην ανάλυση των αναγκών του επενδυτή ώστε να συνθέσουμε ένα προσωπικό χρηματοοικονομικό / επενδυτικό πρόγραμμα μαζί με τον επενδυτή, είναι διαθέσιμο για εσάς.

Ο προσωπικός σας σύμβουλος θα βοηθήσει να χαράξετε την κατάλληλη επενδυτική στρατηγική βασισμένη στο επενδυτικό σας προφίλ, προσφέροντάς σας επαγγελματική υποστήριξη στην εφαρμογή τόσο της επιλεγμένης από εσάς στρατηγικής όσο και στην διαχείριση των κεφαλαίων σας.

Εταιρικο Προφιλ

Η NUNTIUS Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ ιδρύθηκε το 1991 από τον κ. Αλέξανδρο Μωραϊτάκη που μεταφέρει τη μακρόχρονη τραπεζική εμπειρία του από το 1967 & τη χρηματιστηριακή διεθνή & ελληνική εμπειρία του από το 1980 σε μεγάλες διεθνείς εταιρείες όπως η Merrill Lynch, Drexel Burnham Lambert, UBS Phillips and Drew, Persing DLJ, κ.α. Έχει πιστοποιηθεί σε όλες τις Αμερικάνικες & Ελληνικές πιστοποιήσεις. Το 1995 ο κ. Θεοφάνης Μωραϊτάκης, τέως πανεπιστημιακός, διδάσκων Χρηματοοικονομική Διοίκηση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) που επίσης έχει όλες τις Ελληνικές Πιστοποιήσεις & αντίστοιχα συνεργασίες με διεθνείς χρηματοοικονομικές εταιρίες, εισήλθε στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας. Οι 2 μέτοχοι ασκούν & τη Διοίκηση της εταιρείας σύμφωνα με τους κανόνες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς & των εποπτικών αρχών & με βασικό στόχο το συμφέρον των πελατών τους. Η NUNTIUS Χρ/κή Α.Ε.Π.Ε.Υ. είναι μέλος των Αγορών Αξιών & Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών & μέλος του Κοινού Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Ασφαλείας Χρηματιστηριακών Συναλλαγών. Εποπτεύεται & έχει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η εταιρεία βάσει της άδειας Νο. 1/46/10.7.1990 που ανανεώθηκε με την άδεια Νο. 5/330/2.3.2005 & της νεότερης άδειας (βάσει MIFID) Νο. 7/481/30.7.2008 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να προσφέρει σε όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα τις επενδυτικές υπηρεσίες α) λήψης & διαβίβασης β) επενδυτικών συμβουλών & γ) διαχείρισης. Επειδή από την ίδρυσή της υπέρτατη πολιτική της εταιρείας είναι να προτάσσει το συμφέρον των επενδυτών/πελατών της, η NUNTIUS είναι μία από τις καλύτερες & πιο αξιόπιστες για τους επενδυτές χρηματιστηριακές εταιρείες του κλάδου. Η ιστορία των μετόχων της & η προσωπική ενασχόλησή τους προσθέτουν ιδιαίτερη εμπιστοσύνη για τη μακροχρόνια σχέση επενδυτών/πελατών & της εταιρείας. Η δραστηριοποίηση της εταιρείας μετά την συνεργασία & ανταλλαγή τεχνογνωσίας της εταιρείας μας με τις καλύτερες & πλέον αξιόπιστες τράπεζες θεματοφυλακής, ανάλυσης, υποστήριξης & εκτέλεσης του εξωτερικού περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος επενδυτικών υπηρεσιών & τεχνολογικών προσφορών τόσο στην Ελλάδα όσο & στο εξωτερικό όπως περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω. Ο συνδυασμός της εμπειρίας & της γνώσης των Ελληνικών & Ξένων Κεφαλαιαγορών με τα σωστά εκπαιδευμένα στελέχη σε κάθε τμήμα προσφέρει στους επενδυτές πελάτες μας το πλεονέκτημα της βέλτιστης, έγκαιρης & έγκυρης ενημέρωσής τους για να πάρουν τις κατάλληλες επενδυτικές αποφάσεις τη σωστή χρονική στιγμή.

Δομη και Στρατηγικη της Εταιρειας

Η NUNTIUS έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία και έχει αναπτυχθεί παγκοσμίως σε όλα τα χρηματοοικονομικά προϊόντα (σε συνεργασία με κορυφαίες διεθνείς τράπεζες). Η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες ακόμη και σε 24ωρη βάση για ορισμένα χρηματοοικονομικά προϊόντα και αγορές και πρόσβαση σε αυτές στους πελάτες της μέσω φωνής ή/και μέσω του internet. Οι πελάτες της NUNTIUS απολαμβάνουν εξαιρετικά προνόμια μέσω της σύναψης στρατηγικών συμφωνιών θεματοφυλακής, ανάλυσης, εκτέλεσης, τεχνογνωσίας και τεχνολογίας της εταιρείας με τις κορυφαίες και πλέον αξιόπιστες τράπεζες του κόσμου, σε όλα τα Διεθνή χρηματοπιστωτικά μέσα καθώς και στις καλύτερες υπηρεσίες Ξένου συναλλάγματος. Η εταιρεία έχει τα χρήματα και τους τίτλους των πελατών της χωριστά από τα δικά της και αυτό εποπτεύεται από την Ε.Κ. και τους ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές της. Κάθε λογαριασμός ΑΧΕΠΕΥ εγγυάται από το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο μέχρι 30.000 Ευρώ, ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος απώλειας των τίτλων για απεριόριστο ποσό τίτλων αφού οι επενδυτές έχουν πλέον πάντα στο Αποθετήριο του Χρηματιστηρίου τους άυλους τίτλους τους στο όνομά τους (που μπορούν να το ελέγξουν οποτεδήποτε μέσω του προγράμματος axiaweb της ΕΧΑΕ). Τα χρήματα πελατών κατατίθενται σε ξεχωριστό λογαριασμό από αυτόν της εταιρείας στις Τράπεζες που πρόσφατα εγγυήθηκε το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων (ΤΕΚΕ) με νόμο μέχρι 100.000 ευρώ ανά καταθέτη αλλά στο σύνολο των καταθέσεών του ανά Τράπεζα και με πολιτικό τρόπο για μεγαλύτερα ποσά. Παρέχονται μεταξύ άλλων σε πελάτες: (α) δωρεάν στον υπολογιστή του πελάτη η αρτιότερη στον κόσμο πλατφόρμα ξένου συναλλάγματος με πλήθος υποστηρικτικών υπηρεσιών (β) δωρεάν σεμινάρια και τεχνολογική υποστήριξη (γ) αποστολή ενημερωτικού υλικού με αναλύσεις/προτάσεις (δ) σε τιμή κόστους πλήρη συνεχή online παρακολούθηση του ΧΑ και ξένων αγορών με ειδήσεις, τεχνική ανάλυση, χαρτοφυλάκια, τοποθέτηση/εκτέλεση online εντολών και άμεση επιβεβαίωσή τους, κ.α. Για την πλατφόρμα του ΧΑ η υποστήριξη γίνεται με ιδιαίτερη αξιοπιστία μέσω του μηχανογραφικού συστήματος και των τεχνικών του ίδιου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνουμε τις ταχύτερες εκτελέσεις και με την ταχύτερη απάντηση της εκτέλεσης.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Είτε μέσω web, είτε μέσω κινητού, είτε πραγματοποιώντας λήψη, μπορείτε να κερδίσετε χρήματα πραγματοποιώντας συναλλαγές σε πολλές πλατφόρμες από έναν ενοποιημένο λογαριασμό! Απλά επιλέξτε την πλατφόρμα που προτιμάτε και αρχίστε τις συναλλαγές.
Όλες οι πλατφόρμες που προσφέρει η Keystock.com είναι φιλικές προς το χρήστη, προσφέροντας εξατομικευμένη εμπειρία που ανταποκρίνεται στις προσωπικές σας ανάγκες.

ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΗΨΗ - ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ

Για μετοχές στο Ελληνικό Χρηματιστήριο και ελληνικά ομόλογα.

Παρέχεται η δυνατότητα χρήσης 3 ειδών λογαριασμών, που διέπονται από διαφορετικούς περιορισμούς και δυνατότητες.
- Λογαριασμός τοις Μετρητοίς (Cash Account).
- Λογαριασμός Πίστωσης Τ+2 (2D Account).
Λόγω μόχλευσης, για τους συστηματικούς χρήστες, ενέχει σημαντικότατο κίνδυνο απώλειας κεφαλαίου.
- Λογαριασμός Περιθωρίου (Margin account).
Είναι υψηλού κινδύνου ζημιάς και ανάλογου κέρδους διότι χρησιμοποιείται μόχλευση (Πίστωση).

ΛΗΨΗ - ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ

Για παράγωγα στο Ελληνικό Χρηματιστήριο.

Το τμήμα Ελληνικών Παραγώγων της NUNTIUS Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ασχολείται με τη διαπραγμάτευση Ελληνικών Παραγώγων της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α. Τα εξειδικευμένα στελέχη του τμήματος διαθέτουν πολυετή εμπειρία και ολοκληρωμένη κατάρτιση, με γνώμονα την παροχή υψηλής ποιότητας επενδυτικών υπηρεσιών. Στόχος της ομάδας αυτής είναι η άψογη διεκπεραίωση των εντολών σας.

ΛΗΨΗ - ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ

Για ξένες μετοχές και ξένα ομόλογα (σε ξένα χρηματιστήρια).

H NUNTIUS έχει συνάψει συνεργασία με κορυφαία εταιρεία του εξωτερικού μέσω της οποίας μπορούμε να προσφέρουμε με φωνή ή προηγμένη τεχνολογία την υπηρεσία λήψης και διαβίβασης εντολών σε 80 χρηματιστήρια Εξωτερικού. Συγκεκριμένα, μπορούμε να σας προσφέρουμε τις παρακάτω υπηρεσίες:
- Εκτέλεση εντολών με το τηλέφωνο μέχρι τις 23:00 στην Αθήνα και σε 24ωρη βάση με τηλεφώνημα ή μέσω του προγράμματος στο εξωτερικό.
- Εκτέλεση συναλλαγών σας με χαμηλές προμήθειες και στην συνέχεια παράδοση ή/και παραλαβή μετοχών έναντι Αντικαταβολής, DVP (Delivery Versus Payment), σε οποιαδήποτε τράπεζα θεματοφυλακής της επιλογής σας (Γενική Τράπεζα (Αθήνα), Credit Suisse (Ζυρίχης) κ.α., δηλαδή τράπεζες που διατηρούν χωριστά χρήματα και τίτλους πελατών από τα δικά τους. Εναλλακτικά η εκτέλεση των συναλλαγών σας γίνεται απ' ευθείας με τις ξένες τράπεζες.

ΛΗΨΗ - ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ

Για παράγωγα σε ξένες αγορές και χρηματιστήρια.

Τα παράγωγα προϊόντα συνδέονται με την εξέλιξη στην τιμή άλλων πρωτογενών προϊόντων. Τα παράγωγα διακρίνονται αναλόγως του είδους των προϊόντων σε Χρηματοοικονομικά (νομίσματα, επιτοκιακά, δείκτες κτλ.) και κλασσικά που είναι τα Εμπορεύματα (Χρυσός, Πετρέλαιο, Βαμβάκι, Χαλκός, Δημητριακά κτλ.).
Τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) και τα Δικαιώματα Προαίρεσης (Options) αναλόγως της υποχρέωσης ή μη του αγοραστή είναι οι δύο τύποι παραγώγων. Στα ΣΜΕ ο αγοραστής και ο πωλητής συμφωνούν σε δεδομένη ημερομηνία να συναλλαγούν προκειμένου ο αγοραστής να έχει υποχρέωση να παραλάβει και ο πωλητής να έχει υποχρέωση να παραδόσει συγκεκριμένη ποσότητα σε συγκεκριμένη τιμή σε συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία.

ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Βέλτιστης διαχείρισης ρευστών διαθέσιμων και φύλαξής τους σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Θεματοφυλακή με αξιόπιστες Τράπεζες.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Διαχείριση Κεφαλαίων και Επενδυτικές Συμβουλές σε όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα.

Η διαδικασία που ακολουθούμε στη NUNTIUS για την διαχείριση κεφαλαίων επενδυτών/πελατών μας έχει μια ξεκάθαρη και απλή στρατηγική η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα πέντε βήματα:
- Βήμα 1ο - Ανάλυση Αναγκών
- Βήμα 2ο - Χρηματοοικονομικό/Επενδυτικό Πρόγραμμα
- Βήμα 3ο - Επενδυτικό προφίλ επενδυτή
- Βήμα 4ο - Στρατηγική
- Βήμα 5ο - Εφαρμογή

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας ώστε οι πλέον έμπειροι συνεργάτες μας να επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σας για να συζητήσετε για οποιοδήποτε χρηματιστηριακό θέμα σας αφορά.

Εργαστειτε μαζι μας

Η επιτυχία και η ανάπτυξη της εταιρείας μας, βασίζεται στους ανθρώπους της που αποτελούν το κυριότερο κεφάλαιό της.

Επικοινωνία

Nuntius Brokerage and Investment Services S.A.

Δραγατσανίου 6 Αθήνα

10559, Ελλάδα

Τηλ.: +30 210 3350559

Φαξ: +30 210 3254846

Email: office@nuntiusbrokers.com